вторник, 16 юли 2013 г.

Единен надзорен механизъм и единен механизъм за преобразуване на банки в ЕС

Един от главните елементи при изграждането на банков съюз в ЕС е Единния надзорен механизъм (Single Supervisory Mechanism). Регулациите, свързани с него все още се дискутират в европейския парламент и ще бъдат гласувани на пленарно заседание на 9-12 септември 2013 г. Ако бъдат приети, текстовете трябва да се одобрят от Съвета на ЕС, като цялата процедура ще отнеме няколко седмици. Така най-вероятно може да се предположи, че ЕЦБ ще може да поеме надзора над банковата система през септември или октомври 2014 г.

понеделник, 6 май 2013 г.

Такси при спомагателни операции с дебитни карти на банкомат към 24.05.2015 г.

В днешната кризисна обстановка мнозина от нас се опитват да оптимизират бюджета си, но това е единствено възможно, ако сме наясно за всички свои малки и големи ежедневни разходи. Мнозинството от хората ползват дебитната си карта между 2 и 5 пъти месечно и макар да са наясно с някои от таксите, които плащат по нея, голяма част от разходите остават в сянка. Следната таблица сравнява таксите на различните банки по някои, макар и не често извършвани, спомагателни операции с дебитни карти Visa Electron и Maestro на банкомат.

събота, 6 април 2013 г.

Офшорни зони - класация по финансова секретност

Офшорните зони започват да се появяват през 20 век. Бурното развитие на зоните, определяни като “данъчен рай” (термин добил популярност след неправилен превод на английския tax haven, означаващ данъчно убежище) се свързва с притока на американски капитали към тях през 60-те и 70-те години на миналия век. Оттогава насам броят им нараства, а използваните в техните граници финансови инструменти и техники постоянно се променят и усложняват. Правителствата, от своя страна, отговарят на изплъзващите им се данъчни приходи с поредица от законодателни промени и споразумения на международно равнище.

вторник, 27 ноември 2012 г.

Икономическото положение в България и ЕС според Евростат за 2012 г.

Есенната равносметка за развитието на България ще основа на сравнение между нея и останалите членки на ЕС като за целта ще се позовавам на публикация на Евростат за основните данни за ЕС за периода зима 2012-2013 г. (от 31.10.2012 г.). Показателят БВП на глава от населението за страната, базиран на данни от 2010 г., възлиза на 4800 евро и е най-нисък в рамките на Съюза. На последните места компания ни прави Румъния с 5800 евро, а класацията се оглавява от Люксембург със стойност от 82 100 евро. Средната стойност на БВП на глава от населението в рамките на целия ЕС е 25 200 евро, а за еврозоната е 28 300 евро.С резултати под средните стойности за ЕС освен нас и румънците остават Полша (9 300) , Латвия (9 800), Унгария (10 000), Литва (10 200), Естония (11 900), Словакия (12 700), Чехия (14 900), Малта (15 500), Португалия (16 000), Словения (17 600), Гърция (18 500), Кипър (21 000) и Испания (23 100). Ръстът на БВП в стойност за първото тримесечие на 2012 г. съвпада със средния за ЕС от 0,0, т.е без промяна, докато през второто тримесечие макар и с малко изпреварваме средния показател за Съюза, който бележи намаление от 0,2%, а България бележи 0,3% ръст. Първенец по този индекс е Латвия с 1,2% ръст на БВП за второто тримесечие на годината, а  на дъното на класацията с намаление от 1,2% е Португалия.

вторник, 6 ноември 2012 г.

Обща консолидирана основа за корпоративен данък в ЕС

Общата консолидирана основа за корпоративен данък в ЕС  (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) в същността си е сбор от правила, които компаниите, опериращи в Европа могат да използват, за да калкулират данъчната си основа. Така компания или група от компании ще съблюдава само европейската система за изчисляване на облагаемия доход вместо различните закони в страните-членки, в които осъществява бизнеса си. В допълнение ще се подава само една данъчна декларация за цялата дейност в рамките на Съюза. След това облагаемият доход ще се раздели между страните, в които компанията оперира на базата на реалната ѝ икономическа активност (ще се използва формула от следните елементи с равно тегло – работна сила, активи и оборот).

петък, 26 октомври 2012 г.

Офшорната стратегия на Google

Едни от съществените аспекти на взаимоотношенията между бизнеса и правителствата, наред с другите регулации, са данъците. За правителствата те са цената на предлаганите публични блага, но често в съзнанието на представителите на бизнеса същите се възприемат като начин да бъдат ощетени и ограбени от плодовете на своя труд. Тази представа може да бъде нагледно илюстрирана с думите на английския съдия Лорд Джеймс Ейвън Клайд (изречени през 1929 г. по време на делото на Еършир Мотор Сървисиз срещу Данъчните власти на Великобритания): „ Никой в тази страна не е ни най-малкото морално или законово задължен да управлява деловата си дейност или собственост така, че да дава възможност на данъчните власти да бръкнат по-дълбоко в джоба му. Не е напълно справедливо данъчните власти да се възползват от всяка възможност, предоставена им от данъчното законодателство, за да изпразнят джоба на данъкоплатеца.“

вторник, 16 октомври 2012 г.

Данъчно облагане на доходи от спестявания в ЕС

Директивата на ЕС относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания влиза в сила от 1.07.2005 г. Тя представлява споразумение между членовете на ЕС за автоматичен обмен на информация за европейски граждани, които получават доходи от спестявания от страна в рамките на Съюза различна от тази, чийто резиденти са.