вторник, 27 ноември 2012 г.

Икономическото положение в България и ЕС според Евростат за 2012 г.

Есенната равносметка за развитието на България ще основа на сравнение между нея и останалите членки на ЕС като за целта ще се позовавам на публикация на Евростат за основните данни за ЕС за периода зима 2012-2013 г. (от 31.10.2012 г.). Показателят БВП на глава от населението за страната, базиран на данни от 2010 г., възлиза на 4800 евро и е най-нисък в рамките на Съюза. На последните места компания ни прави Румъния с 5800 евро, а класацията се оглавява от Люксембург със стойност от 82 100 евро. Средната стойност на БВП на глава от населението в рамките на целия ЕС е 25 200 евро, а за еврозоната е 28 300 евро.С резултати под средните стойности за ЕС освен нас и румънците остават Полша (9 300) , Латвия (9 800), Унгария (10 000), Литва (10 200), Естония (11 900), Словакия (12 700), Чехия (14 900), Малта (15 500), Португалия (16 000), Словения (17 600), Гърция (18 500), Кипър (21 000) и Испания (23 100). Ръстът на БВП в стойност за първото тримесечие на 2012 г. съвпада със средния за ЕС от 0,0, т.е без промяна, докато през второто тримесечие макар и с малко изпреварваме средния показател за Съюза, който бележи намаление от 0,2%, а България бележи 0,3% ръст. Първенец по този индекс е Латвия с 1,2% ръст на БВП за второто тримесечие на годината, а  на дъното на класацията с намаление от 1,2% е Португалия.

вторник, 6 ноември 2012 г.

Обща консолидирана основа за корпоративен данък в ЕС

Общата консолидирана основа за корпоративен данък в ЕС  (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) в същността си е сбор от правила, които компаниите, опериращи в Европа могат да използват, за да калкулират данъчната си основа. Така компания или група от компании ще съблюдава само европейската система за изчисляване на облагаемия доход вместо различните закони в страните-членки, в които осъществява бизнеса си. В допълнение ще се подава само една данъчна декларация за цялата дейност в рамките на Съюза. След това облагаемият доход ще се раздели между страните, в които компанията оперира на базата на реалната ѝ икономическа активност (ще се използва формула от следните елементи с равно тегло – работна сила, активи и оборот).