събота, 6 април 2013 г.

Офшорни зони - класация по финансова секретност

Офшорните зони започват да се появяват през 20 век. Бурното развитие на зоните, определяни като “данъчен рай” (термин добил популярност след неправилен превод на английския tax haven, означаващ данъчно убежище) се свързва с притока на американски капитали към тях през 60-те и 70-те години на миналия век. Оттогава насам броят им нараства, а използваните в техните граници финансови инструменти и техники постоянно се променят и усложняват. Правителствата, от своя страна, отговарят на изплъзващите им се данъчни приходи с поредица от законодателни промени и споразумения на международно равнище.