понеделник, 6 май 2013 г.

Такси при спомагателни операции с дебитни карти на банкомат към 24.05.2015 г.

В днешната кризисна обстановка мнозина от нас се опитват да оптимизират бюджета си, но това е единствено възможно, ако сме наясно за всички свои малки и големи ежедневни разходи. Мнозинството от хората ползват дебитната си карта между 2 и 5 пъти месечно и макар да са наясно с някои от таксите, които плащат по нея, голяма част от разходите остават в сянка. Следната таблица сравнява таксите на различните банки по някои, макар и не често извършвани, спомагателни операции с дебитни карти Visa Electron и Maestro на банкомат.