понеделник, 3 септември 2012 г.

Сравнение на дебитни карти към 24.05.2015 г.

Банка Вид карта Месечна такса за обслужване (в лв.)* Такса при теглене от свой банкомат (в лв.) Такса при теглене от чужд банкомат (в лв.) Плащане при търговец чрез ПОС или интернет (в лв.) Теглене от ПОС на гише в банката Теглене от ПОС на гише на друга банка в страната Теглене от АТМ в чужбина Теглене от АТМ на банковата група в чужбина
ДСК Master Card Space 3,30 0,22 1,00 0,00 0,4%, мин. 1 лв. 4 лв. + 1% 5 лв. + 3% 2 лв.
ДСК Maestro/Visa Electron 1,35 0,22 1,00 0,00 0,4%, мин. 1 лв. 4 лв. + 1% 4 лв. + 1,5% 2 лв.
Райфайзенбанк Maestro/Visa Electron 1,70 0,20 0,98 0,00 0,1% мин. 1 лв. 5 лв. + 1% 5 лв. + 1% няма информация
ЦКБ Електронна дебитна карта 1,00 0,20 0,98 0,20 1,00 лв. 3 лв. 2 евро + 1,5% няма информация
ОББ Maestro/Visa Electron 2,00 0,30 1,00 0,00 0,1%, мин. 1 лв. 1%, мин. 1 лв. 5 лв. + 1 % няма информация
ПроКредит Банк Visa Electron от 1 до 4 лв. според вида на сметката 0,00 0,5 евро 0,00 0,3%, мин. 10 лв.* 1 евро + 1% 2,5 евро + 1% няма информация
УниКредит Булбанк V Pay/ V Pay Лукойл от 1,00 до 1,50 според постъпленията за последните 3 месеца 0,00 0,98 0,00 3 лв. 4 лв. + 1% 3 евро + 1% 0,00
УниКредит Булбанк Maestro от 1,00 до 1,50 според постъпленията за последните 3 месеца 0,00 0,98 0,20 3 лв. 4 лв. + 1% 3 евро + 1% 0,00
УниКредит Булбанк Visa Electron от 1,00 до 1,50 според постъпленията за последните 3 месеца 0,00 0,98 0,00 3 лв. 4 лв. + 1% 3 евро + 1% 0,00
Пощенска банка Maestro/ Visa Electron от 1,00 до 1,90 лв. според вида на сметката 0,30 1,00 0 до 0,5% при търг. в чужбина 0,1% мин. 1 лв. 3лв. + 1% мин. 3 лв. 5 лв. + 1,5% няма информация
Пощенска банка Visa Classic от 1,00 до 1,90 лв. според вида на сметката 0,30 1,00 0 до 0,5% при търг. в чужбина 0,1% мин. 1 лв. 3лв. + 1% мин. 3 лв. 5 лв. + 1,5% няма информация
Societe Generale Експресбанк V Pay / Visa Electron / Maestro 4,90 лв със smart пакет или 1,79 за PC + 0,79 лв обслужване на карта** 0 със smart и 0,20 лв. - без 0,89 без такса за плащане в търг. обект и 0,29 лв за плащане чрез интернет 5 лв. + 1% няма информация 5 лв. + 1% няма информация
Societe Generale Експресбанк MasterCard Pay Pass 5,90 лв. със smart пакет или 1,79 лв. за PC + 0,79 лв. обслужване на карта** 0 със smart и 0,20 лв - без 0,89 без такса за плащане в търг. обект и 0,29 лв за плащане чрез интернет 5 лв. + 1% няма информация 5 лв. + 1% няма информация
Сибанк Maestro 1,00 0,15 0,55 0,00 3 лв. 3 лв. 4 лв. + 1% няма информация
Сибанк Visa Electron 1,00 0,00 1,00 0,00 3 лв 3 лв + 1% 4 лв. + 1% няма информация
Първа Инвестиционна Банка (ПИБ) Maestro 1,00 лв. за PC 0,20 1,00 0,15 0,2%, мин 1 лв. 1% 3 лв. + 1,5% няма информация
Първа Инвестиционна Банка (ПИБ) Visa Electron / V Pay 1 лв. за РС 0,20 лв. 1 лв. за Visa El. и 0.90 за V Pay 0,00 0,2%, мин 1 лв. 1% 3 лв. + 1,5% няма информация
Alpha bank Visa Electron 1,50 лв. за обслужване на РС 0,00 0,90 0,00 няма информация 1% 5 лв. + 1,5% няма информация
Alpha bank MasterCard 1,50 лв. за обслужване на РС 0,00 0,90 0,00 няма информация 1% 5 лв. + 1,5% няма информация

* За суми до 3000 лв.

** За V Pay - 4,90 лв. със smart пакет или 1,79 лв. за РС + 1,25 лв. за обслужване на карта

Използвани съкращения:

  • мин. - минимум
  • РС - разплащателна сметка

Забележки:

  • Месечните такси за обслужване на дебитни карти липсват в тарифите на повечето банки, но се начисляват месечни такси за обслужване на разплащателните сметки към тях, които такси съм и посочила в тази колона за по-голяма яснота.
  • Таблицата не претендира за изчерпателност и не представя всички дебитни карти, предлагани от посочените банки.
  • Таблицата е съставена според действащите тарифи на банките. Информацията е актуална към 24.05.2015 г. Авторът не носи отговорност за промяна в тарифите или условията на банките.

Вижте още: