вторник, 16 юли 2013 г.

Единен надзорен механизъм и единен механизъм за преобразуване на банки в ЕС

Един от главните елементи при изграждането на банков съюз в ЕС е Единния надзорен механизъм (Single Supervisory Mechanism). Регулациите, свързани с него все още се дискутират в европейския парламент и ще бъдат гласувани на пленарно заседание на 9-12 септември 2013 г. Ако бъдат приети, текстовете трябва да се одобрят от Съвета на ЕС, като цялата процедура ще отнеме няколко седмици. Така най-вероятно може да се предположи, че ЕЦБ ще може да поеме надзора над банковата система през септември или октомври 2014 г.

понеделник, 6 май 2013 г.

Такси при спомагателни операции с дебитни карти на банкомат към 24.05.2015 г.

В днешната кризисна обстановка мнозина от нас се опитват да оптимизират бюджета си, но това е единствено възможно, ако сме наясно за всички свои малки и големи ежедневни разходи. Мнозинството от хората ползват дебитната си карта между 2 и 5 пъти месечно и макар да са наясно с някои от таксите, които плащат по нея, голяма част от разходите остават в сянка. Следната таблица сравнява таксите на различните банки по някои, макар и не често извършвани, спомагателни операции с дебитни карти Visa Electron и Maestro на банкомат.

събота, 6 април 2013 г.

Офшорни зони - класация по финансова секретност

Офшорните зони започват да се появяват през 20 век. Бурното развитие на зоните, определяни като “данъчен рай” (термин добил популярност след неправилен превод на английския tax haven, означаващ данъчно убежище) се свързва с притока на американски капитали към тях през 60-те и 70-те години на миналия век. Оттогава насам броят им нараства, а използваните в техните граници финансови инструменти и техники постоянно се променят и усложняват. Правителствата, от своя страна, отговарят на изплъзващите им се данъчни приходи с поредица от законодателни промени и споразумения на международно равнище.