понеделник, 6 май 2013 г.

Такси при спомагателни операции с дебитни карти на банкомат към 24.05.2015 г.

В днешната кризисна обстановка мнозина от нас се опитват да оптимизират бюджета си, но това е единствено възможно, ако сме наясно за всички свои малки и големи ежедневни разходи. Мнозинството от хората ползват дебитната си карта между 2 и 5 пъти месечно и макар да са наясно с някои от таксите, които плащат по нея, голяма част от разходите остават в сянка. Следната таблица сравнява таксите на различните банки по някои, макар и не често извършвани, спомагателни операции с дебитни карти Visa Electron и Maestro на банкомат.

Банка Внасяне на пари в брой чрез банкомат на банката Проверка на Баланс по сметка на свой банкомат Проверка на последни 5 транзакции на банкомат Смяна на ПИН код на банкомат Извлечение при поискване в офис на банката Промяна на операционни лимити по карта Блокиране на карта Деблокиране на карта Регистрация за SMS известяване Преиздаване на карта по желание на клиента (поради кражба, изгубване)
ДСК Банк без такса 0,15 лв. 0,15 лв. няма информация 2,00 лв. 2,00 лв.** без такса без такса без такса 5,00 лв.
Райфайзенбанк 0.5%, мин. 0,20 лв. 0,20 лв. 0,20 лв. 0,20 лв. без такса 2,00 лв. без такса 1,00 лв. 3,00 лв. 5,00 лв.
УниКредит Булбанк няма информация без такса за Maestro и 0,20 лв. за Visa Electron 0,20 лв. без такса няма информация 5,00 лв. 15 лв. (включва деблокиране и преиздаване) 5,00 лв. (годишен абонамент) 15,00 лв.
Сосиете Женерал Експерсбанк няма информация без такса без такса без такса няма информация 5,00 лв. няма информация 5,00 лв. няма информация 100 % от годишната или месечната такса за обслужване
Централна кооперативна банка* няма информация няма информация 0,10 лв. няма информация без такса за настоящата година и 0,50 лв. на страница за минали години 1 лв. за местни лимити и 5 лв. за международни 3,00 лв. 3,00 лв. 2,00 лв. за 10 SMS-а 5,00 лв.
Обединена българска банка (ОББ) без такса 0,30 лв. няма информация без такса от банкомат на банката издател без такса 5,00 лв. без такса без такса няма информация 6,00 лв.
Юробанк България (Пощенска банка) няма информация 0,30 лв. 0,30 лв. без такса няма информация 5,00 лв. без такса 3,00 лв. 3,00 лв. 5,00 лв.
Банка Пиреос България няма информация без такса за Maestro/ 0,60 лв. за Visa Electron 0,50 лв. няма информация няма информация без такса без такса няма информация 2,00 лв. 5,00 лв.
Първа Инвестиционна Банка (ПИБ) няма информация 0,20 лв. 0,20 лв. без такса без такса** 3 лв. за Maestro и 5 лв. за дебитна MasterCard PayPass без такса 1 лв. за Maestro и 3 лв. за дебитна MasterCard PayPass 2,00 лв. 5 лв. за Maestro и Visa Electron и 10 лв. за дебитна MasterCard PayPass
ПроКредит Банк няма информация без такса няма информация без такса няма информация няма информация без такса без такса без такса 5,00 евро
Сибанк няма информация без такса за Maestro и 0.20 лв. за Visa Electron без такса без такса няма информация 5,00 лв. 1,00 лв. 1,00 лв. няма информация 5 лв. за Maestro и 10 лв. за Visa Electron

* При сключване на договор с работодател за получаване на заплатите по картова сметка, за повече от 20 служители, ЦКБ АД може да договаря и други условия по издаване и обслужване на електронни дебитни карти.

** Таксата не се прилага при промяна на 24-часовия лимит за транзакции с карта през ДСК Директ.

*** 2,00 лв за отчет за избран пиреод/ден от текущия месец. Без такса за месечен отчет за предходен период до 6 месеца, считано от последния отчетен период включително. 5,00 лв. такса за месечен отчет за предходен период над 6 месеца.

Забележки:

  • Таблицата не претендира за изчерпателност и не представя всички дебитни карти, предлагани от посочените банки.
  • Таблицата е съставена според действащите тарифи на банките. Информацията е актуална към 24.05.2015 г. Авторът не носи отговорност за промяна в тарифите или условията на банките.

Вижте още:

Няма коментари:

Публикуване на коментар